Sygna

TRANSPORT AS

Bygstadvegen 75, 6973 SANDE

 

 

Personvern og sikkerhet

Sygna Transport AS vil gjerne informere hvilke personopplysninger vi henter inn og om hvordan vi behandler disse. Denne personvernerklæring forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger og våre kunder samt besøkende på vår nettside. Sygna Transport AS har ansvaret for personopplysninger som ligger lagret hos oss.

 

1.       Om Sygna Transport

Sygna Transport er et transportselskap med kontor på Sande i Sunnfjord. Vi driver hovedsakelig med distribusjon og transport av nye og brukte biler. Kundene våre er både bedrifter og privatpersoner.

 

2.       Formålene med behandling av personopplysningene

 

Vårt formål for behandling av personopplysninger er først og fremst for å administrere kundeforhold samt for andre forpliktelser vi har påtatt oss ovenfor hver enkelt kunde.

 

3.       Hvilke personopplysninger behandles

 

Vi mottar personopplysninger som regel direkte fra kunde i forbindelse med påtatte oppdrag.

 

Eksempler er navn og adresse for fakturering, leveringsadresser og oppmøteadresser eller epost/telefonnummer for mulig gjøring av korrespondanse så lenge oppdraget holder på.  Ved manglende opplysninger med tanke på å kunne gjennomføre oppdrag tilfredsstillende vil vi alltid ta kontakt direkte med kunden for utfyllende informasjon. Ved større oppdrag vil vi i enkelte tilfeller innhente personopplysninger via tredjeparter (f.eks. kredittopplysningsbyrå). Kunden vil da bli varslet.

 

Informasjon og opplysninger fra vårt kontaktskjema blir registrert i vår mail: administrasjon@sygnatransport.no

 

Sygna Transport vil ikke innhente opplysninger som er irrelevant for avtaleforholdet med kunden.

 

4.       Deles informasjon med andre

 

Informasjonen som blir gitt Sygna Transport AS vil ikke bli delt med andre.

 

5.       Kundeoppfølging og markedsføring

 

Sygna Transportsender per dags dato ikke ut brosjyrer, informasjon eller kampanjer til våre kunder. Ifbm. kundeoppfølging i etterkant av oppdrag vil Sygna Transport AS i enkelttilfeller ta kontakt direkte med kunde for å høre om oppdrag var tilfredsstillende gjennomført. Dette for å kunne bedre vår egen tjeneste i fremtiden samt avklare evt. misforståelser. Dette vil i så tilfelle avklares med kunden i forkant, og kunden vil ha mulighet til å trekke tilbake et slikt samtykke.

 

6.       Video- og bildeopptak

 

Sygna Transport AS har per dags dato ikke kameraovervåkning av bygningsmasse. Dette er imidlertid under vurdering, og vi vil da sende ut oppdatert informasjon om løsningern til kunder dette er relevant for.

 

 

7.       Innsyn og korrigering

 

Personopplysningsloven § 18 og GDPR artikkel 15 og 16 sier at den enkelte registrerte har krav på innsyn i hvordan personopplysninger behandles. Ved å sende en henvendelse til administrasjon@sygnatransport.no kan den enkelte få innsyn i sine personopplysninger. Er opplysningene uriktig kan man kreve dette korrigert i henhold til GDPR artikkel 16.

 

 

8.       Rett til sletting / glemt

 

Du har som registrert kunde hos oss rett til å få opplysninger om deg selv når de ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.

 

 

9.       Utlevering til tredjepart / cookies         

 

Sygna Transport sine hjemmesider bruker verken cookies eller analyseverktøy for innhenting av opplysninger.
Levert av